Waldemar Legień - Honorowy Obywatel Bytomia

Wczoraj również brałam udział wspólnie z Posłem na Sejm RP Wojciechem Szaramą w uroczystej Sesji RM w Bytomiu, gdzie nadano Tytuł Honorowego Obywatela Panu Waldemarowi Legieniowi wybitnemu judokowi klubu CZARNI BYTOM, a przy tym wspaniałemu człowiekowi. Ja ze swej strony nadałam Panu Waldemarowi Tytuł Ambasadora Zdrowia, który wręczam wszystkim, którzy są zatroskani o dobro i zdrowie człowieka. Jest to bardzo limitowane odznaczenie, które pierwsze otrzymała ś.p. Maria Kaczyńska. Uroczystość bardzo miła i dająca siłę wszystkim uczestnikom uroczystości.