Posiedzenie Komisji Cyfryzacji i Nowoczesnych Technologii

Trwa posiedzenie Komisji Cyfryzacji i Nowoczesnych Technologii. Omawiamy strategię bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.