11 Listopada - Hołd poległym w obronie Ojczyzny

Wspólnie z członkami Prawa i Sprawiedliwości oddaliśmy hołd wszystkim, którzy polegli w obronie Ojczyzny za najwyższą wartość BÓG, HONOR, OJCZYZNA. Zawsze trzeba pamiętać o jednym, że pełniąc funkcję z wyboru społecznego nie wolno patrzeć przez pryzmat własnych korzyści, tylko trzeba mieć na względzie dobro człowieka. Sparafrazuję słowa wielkiego polityka: "Nie pytaj co Polska może dać tobie, tylko zastanów się co ty możesz dać Polsce".
Śląsk ma wielki wkład w odzyskiwanie niepodległości, wkład w historię Polski. W trudnym okresie jej odzyskiwania udowodnił, że wśród hierarchii jego wartości pieniądze nie stanowią tej z najważniejszych. Ślązacy, na długo przed Janem Pawłem II, spełnili ideę zawartą w jego myśli: Wolność przeżywana solidarnie wyraża się w działaniu na rzecz sprawiedliwości w dziedzinie politycznej i społecznej, i kieruje wzrok ku wolności innych.