Prace w sejmowych komisjach - funkcjonowanie górnictwa

Obecnie pracujemy w połączonych komisjach Energii i Skarbu Państwa z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Omawiamy poprawki zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 996 i 1012).