Dzień Świętej Barbary

Wszystkim górnikom i ich rodzinom - Szczęść Boże.