Pytania w sprawie reformy oświatowej

Jeden z dziennikarzy zadał mi poniższe pytanie i odpowiedziałam, żeby rozwiać wątpliwości związane z reformą oświaty. Polecam do analizy. Niestety tekst się nie ukazał, a szkoda. Mam nadzieję, że jeszcze znajdzie się w gazecie. Liczę na to, bo bardzo cenię sobie współpracę z mediami.
Czy przewidywane jest zwiększenie subwencji oświatowej dla gmin w związku z reformą? Gminy narażone będą na koszty reorganizacji szkolnictwa, w związku z koniecznością np. zakupu wyposażenia do klas itp.

Przy projektowaniu zmian przewidziano zwiększone wydatki samorządów związanych z reformą. W tym roku samorządy będą miały większe wydatki w związku z wprowadzeniem VII klasy szkoły podstawowej – te wydatki zostały oszacowane na 66 mln zł. I taka kwota jest zapewniona w subwencji. Na wyposażenie pracowni czy na modernizację budynków przewidziano ok. 300 mln zł. Ministerstwo przewidziało także coroczne pieniądze dla samorządów - na te określone zadania przewidziana jest rezerwa 0,4 proc. subwencji oświatowej - rocznie kwota tej rezerwy wyniesie ok. 160 mln zł.
Subwencją oświatową zostaną objęte dzieci sześcioletnie w przedszkolach – wyniesie ona 4 300 zł średnio rocznie na dziecko. Samorządy dostaną dodatkowo na ten cel ok. 1 mld 400 mln zł.

W związku ze zmianami w kształceniu zawodowym i prowadzeniu oddziałów przygotowawczych samorządy również poniosą wydatki - są one spodziewane na poziomie ok. 15 mln zł - pieniądze zostały zabezpieczone w subwencji. W związku z tym, że mniej maluchów poszło do szkoły i mniej jest szkół dla dorosłych subwencja dla samorządów powinna być pomniejszona o kwotę ok. 1 mld 700 mln zł - tak się jednak nie stanie.

W budżecie na 2017 subwencja oświatowa wzrosła o 413 mln zł - pieniądze te pokryją waloryzację wynagrodzeń nauczycieli.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości przewidział wszystkie potrzeby związane z reformą oświatową i innymi reformami. Nie ma potrzeby do niepokojów.
W terenie za przeprowadzenie reformy oświaty odpowiedzialny jest samorząd na czele z Prezydentami, Burmistrzami, Wójtami Miast oraz Radami. Urzędy otrzymają narzędzia finansowe od rządu w postaci subwencji, jak również fachową pomoc na poziomie kuratoriów. Jeżeli gospodarze miast będą potrzebowali dodatkowego wsparcia, bo nie są w stanie przeprowadzić właściwie reformy, tak aby dziecko uczęszczało do jednej szkoły od klasy pierwszej do ósmej i czuło się w niej bezpiecznie, to również Posłowie z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w swoich biurach będą pomagać zrozumieć samorządowcom zasady reformy. Rejonizacja (bliska odległość od szkoły)ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w dotarciu do szkoły.

Obecna reforma oświatowa ma za zadanie zapewnienie właściwej ścieżki edukacyjnej dzieciom i młodzieży, o którą zabiegali rodzice i nauczyciele.