Wokół Ustawy dotyczącej Sieci Szpitali

Obserwuję ostatnio niepotrzebne zamieszanie i dyskusję przy wprowadzaniu Ustawy dotyczącej Sieci Szpitali, która pokrywa się z mapą potrzeb. Niestety trzeba powiedzieć jasno i otwarcie. Ta reforma ukróci biznes na zdrowiu, tym którzy sobie to od lat poukładali, nie patrząc na dobro pacjenta. Dziwi mnie fakt, że bardzo ochoczo wypowiadają się na temat reformy, Ci którzy nie znają założeń i się na tym nie znają. Jeżeli chodzi o dalszą procedurę tworzenia Sieci Szpitali w związku z wejściem Ustawy, to pierwsze wykazy zakwalifikowanych do sieci w każdym województwie będą ogłoszone nie później niż 27.06.2017r. Do 26. Września zostaną one uzupełnione o podmioty lecznicze, które powstaną w wyniku łączenia podmiotów leczniczych. Wykazy będą obowiązywały od 1.10.2017r. Przez kolejne cztery lata. Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia Autor PAP/Rynek Zdrowia.

Histeria oraz prowadzona dyskusja przez totalną opozycję ma wprowadzić atmosferę niepewności i lęk o zdrowie własne oraz naszych bliskich. Tymczasem dane dotyczące dotacji na zdrowie z Ministerstwa Zdrowia przeczą panice i sztucznie wywoływanemu zamieszaniu. Chcę dodać, że moje zaangażowanie w prowadzone prace w komisji zdrowia mają na celu weryfikację w całym regionie i w Polsce wszystkich jednostek medycznych, które są niezbędne i uzasadnione do wpisania w Sieć Szpitali. Naprawdę prowadzona dezinformacja przez osoby, które niestety nie mają pojęcia o wprowadzanej reformie zdrowotnej, będą musiały to w najbliższej przyszłości zdementować. Podziwiam doświadczonych polityków, którzy zajmują się kompetencjami, do których nie zostali wybrani, ośmieszając ty samym swoją funkcję, którą powinni sprawować dla dobra ludzi. Taka postawa, tylko może utwierdzać w przekonaniu, że dwukadencyjność w samorządzie jest niezbędna, bo tkwienie w "dożywotnim" zarządzaniu samorządem powoduje przyzwyczajenie do funkcji i to rodzi patologię. Czasami poziom dyskusji urzędników mnie dziwi. Kończąc życzę wszystkim zdrowia i życzliwości, której ostatnio w przestrzeni politycznej, tej lokalnej też brakuje. Ja ze swej strony polecam szerokorozumiany dialog dla dobra nas wszystkich.