Pierwsze czytanie projektu ustawy "Prawo wodne"

Naprawiamy opóźnienia POprzedników, które trzeba szybko przeprowadzić, aby nie płacić kar do UE za niedostosowanie przepisów.