Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Moi drodzy cieszę się niezmiernie, że akcja EKUZ cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Moje biuro w ciągu 2 dni przez 4-godziny każdego dnia odwiedziły tłumy. W sumie wyrobiono 235 kart. Miło było widzieć zadowolenie wśród mieszkańców. Kolejna trafiona akcja społeczna.