Konsultacje w sprawie reformy sądownictwa - podziękowania

Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspomogli w konsultacjach społecznych dotyczących zmian w reformie sądownictwa. Tu należy wymienić Związek Zawodowy NSZZ SOLIDARNOŚĆ, RADA MIEJSKA w Tarnowskich Górach, Rada Powiatu Tarnogórskiego oraz Rada Ławnicza Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach. Dziękuję szczególnie Januszowi Śnietce za koordynowanie przedsięwzięcia. Cieszę się, że dobrze funkcjonujący Sąd w TG zostaje bez zmian.
Razem można więcej.