Ustawa o szczególnych zasadach usuwania zagrożeń środowiskowych

Podczas obrad Komisji Ochrony Środowiska omawiamy Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach usuwania zagrożeń środowiskowych (druk nr 1870). Niestety intencje tego projektu są bardzo problematyczne i mało sprecyzowane nie mówiąc o aspektach lobbystycznych. Dziwię się takim akcjom, kiedy już jest zdiagnozowany i wyznaczony kierunek działaniom dotyczących rozmontowania bomby ekologicznej w TG, podjęto w ekspresowym tempie tworzenie spec ustawy, która tak naprawdę opóźniła by proces utylizacji odpadów, nie mówiąc o tym że stwarza wielki problem w całej Polsce. Chcę nadmienić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Prezydent Miasta, Burmistrz i Wójt odpowiada za gospodarkę odpadową na swoim terenie. Niestety samorządowcy od lat zakłamują rzeczywistość, aby nie brać odpowiedzialności za problem odpadowy zarówno za te legalne i dzikie wysypiska śmieci. Widzimy to w całej Polsce, a na Śląsku szczególnie. Na prowadzenie gospodarki odpadowej wydaje zgodę samorząd i zasłanianie się lukami prawnymi jest wielką nieuczciwością. Marszałek Województwa tworzy Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, który na Śląsku po pierwsze był oddany po czasie określonym w zapisach UE i jest z licznymi wadami. Mamy nad czym pracować, aby naprawiać patologie, które od lat się zakorzeniły dla prywatnych biznesów kosztem środowiska naturalnego, jak i zdrowia, życia ludzi. Niestety trzeba coś tym fantem zrobić, natomiast nie jest rozwiązaniem tworzenia spec ustawy, która tak naprawdę nie rozwiązuje problemy, a stwarza możliwości do działań robienia prywatnych biznesów za publiczne pieniądze.