Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy deputatowej

Poseł Barbara Dziuk - Wystąpienie z dnia 12 października 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla