Tarnogórskie posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Sejmu RP

Dzisiejsze wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa uważam za udane. Dziękuję wszystkim Posłom, sekretariatowi komisji, Ministrom, Wojewodzie Jarosławowi Wieczorkowi, samorządowcom, gospodarzowi miejsca za perfekcyjne przeprowadzenie posiedzenia. Jestem przeszczęśliwa bo moje marzenia związane z rozbrojeniem bomby się spełniają i są realne przy DOBREJ ZMIANIE Rządu z ramienia PiS. Dzisiejsze spotkanie i wczorajsza wizytacja byłych Zakładów Chemicznych uważam za udane przedsięwzięcie. Wreszcie nastąpił przełom w rozbrojeniu bomby ekologicznej w TG. Są wnioski formalne, jak również przygotowałam nowelizacje zmiany ustawy „o gospodarce nieruchomościami” z dnia 21.08.1997r., która pozwoliłaby określić zasady usuwania zagrożeń środowiskowych, będących tzw. historycznymi zanieczyszczeniami ziemi powstałymi na skutek działania nieistniejącego już podmiotu państwowego (np. nieistniejące Zakłady Chemiczne “Tarnowskie Góry”), a którego niebezpieczne pozostałości działalności w postaci zagrożeń środowiskowych, znajdują się głównie na terenach prywatnych.
Nowelizacja w/w pozwoliłaby na ustanowienie mechanizmu realizacji działań naprawczych tzw. remediacji, czyli poddanie gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom mającym na celu usunięcie zanieczyszczeń lub zmniejszenie ilości, przede wszystkim na gruntach należących do właścicieli prywatnych, na których znajdują się odpady poprzemysłowe, których wytwórcą był podmiot należący wcześniej do Skarbu Państwa. Myślę, że to brakujące ogniwo w prawie pozwoli na przyśpieszenie prac eliminujących zagrożenia dla środowiska naturalnego nie tylko w TG, ale w całej Polsce.