Uroczystości w 8. rocznicę Tragedii Smoleńskiej

Dzisiejsze uroczystości były bardzo wzruszające.
CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!!!