Przegląd orkiestr dętych w Wilczej

Jestem na przeglądzie orkiestr dętych w Wilczej w Powiecie Gliwickim. Gratulacje dla organizatorów. Gdzie są orkiestry dęte tam jest energia.
Dziękuję za zaproszenie Panu Staroście Powiatu Gliwickiemu Waldemarowi Dąbkowi.