Wystąpienie w sprawie Metal Doctrine Festival w Piekarach

Przekazuję opinii publicznej treść mojego wystąpienia, skierowanego do Pani Prezydent Miasta Piekary Śląskie: Sławy Umińskiej - Duraj w sprawie zorganizowania Metal Doctrine Festival pod Kopcem Wyzwolenia.