Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach ma nową siedzibę

Wczoraj przeżyłam miłe wydarzenie w PCPR W Powiecie Tarnogórskim. Dziękuję Pani Staroście Krystynie Kosmali za zaproszenie, ponieważ ta tematyka jest bardzo bliska memu sercu. Gratulacje z dobrze zagospodarowanych pieniędzy z dotacji, jak i wkładu własnego Powiatu.