Podwyżki cen wody - samorządowcy wprowadzają w błąd

Odnośnie wprowadzania w błąd opinii publicznej przez samorządowców i komitety wyborcze utworzone do nadchodzących wyborów samorządowych, którzy tak naprawdę chcą swoje podwyżki cen wody przerzucić na stronę rządową co jest nieprawdą, a zawsze powinni mieć na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców i rzetelność w informowaniu opinii publicznej. Wyjaśniam.

Przecież po dogłębnych analizach kolejny raz widać niesłuszną decyzję sprywatyzowanych wodociągów w TG i innych rejonach Polski, które zawsze narzucały ceny wody i tak naprawdę za każde złe decyzje samorządowców płacą mieszkańcy. I w tej dziedzinie rownież. W związku z tym koniec samowoli w ustalaniu taryf za wodę i nieuzasadnionych zysków dla prywatnych przedsiębiorstw wodno- kanalizacyjnych za które płacą Polacy.

Wyjaśniam merytorycznie. Uwzględniając między innymi potrzebę ujednolicenia zasad naliczania w/w opłat za usługi wodne procedowany jest w chwili obecnej w Sejmie RP rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Wśród proponowanych w nim zmian zawarto obowiązek składania przez podmioty korzystające z usług wodnych stosownych oświadczeń oraz wskazano ich obowiązkową zawartość. Dotyczy to naliczania opłat za usługi wodne za okres do dnia 31 grudnia 2020 r.
Naprawdę proszę o współpracę dla dobra mieszkańców i nie tanie gierki polityczne oraz apeluję o rozwagę i prawdę w działaniu.