W drodze na COP24 - pozdrowienia z autobusu 820

Pozdrawiam wszystkich z trasy autobusu 820 z TG do Katowic, aby wziąć czynny udział w COP24 jako członek komisji sejmowej ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.