Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bądź zdrów"

Dzisiaj miałam wielką przyjemność uczestniczyć w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „BĄDŹ ZDRÓW”. Mogłam zaprezentować autorski wykład „Człowiek integralną częścią środowiska naturalnego.”
Miło współpracować od kilkunastu lat z Państwową Inspekcją Sanitarną, Śląskim Uniwersytetem Medycznym i Polskim Towarzystwem Higienicznym.
Profilaktyka to podstawa w zwalczaniu chorób cywilizacyjnych.