Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - zapraszam do Biura Poselskiego

Poseł na Sejm RP Barbara Dziuk zaprasza:

Aby umożliwić mieszkańcom powiatu tarnogórskiego łatwiejsze uzyskanie dokumentu, tuż przed rozpoczynającymi się feriami, zapraszam do swojego Biura Poselskiego w Tarnowskich Górach (przy ul. Sienkiewicza 1) we wtorek, w środę i w czwartek, tj. 5, 6 i 7 lutego 2019 r. w godzinach 10.00-14.00, gdzie w ramach dyżuru stanowiska Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ osoby ubezpieczone i uprawnione do uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) będą ją mogły otrzymać.

EKUZ to dokument potwierdzający prawo osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu na takich samych zasadach, na jakich leczą się mieszkańcy tych krajów. EKUZ uprawnia do otrzymania świadczeń medycznych niezbędnych podczas pobytu czasowego.
Wnioski o wydanie EKUZ można składać osobiście w NFZ, można do tego upoważnić bliską osobę, złożyć wniosek listownie, pocztą elektroniczną lub faksem.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz - w przypadku odbierania EKUZ dla osoby trzeciej - pisemnego upoważnienia.
Szczegółowe informacje nt. EKUZ dostępne są pod adresem: www.ekuz.nfz.gov.pl.