Prace sejmowe - sprawozdanie Komisji - Prawo telekomunikacyjne

Barbara Dziuk - wystąpienie z dnia 30 stycznia 2019 r
Posiedzenie Sejmu RP nr 77

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw