Więcej pieniędzy na zadania publiczne Województwa Śląskiego - kultura

Dobra wiadomość dla regionu śląskiego zwiększono środki finansowe na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego a także prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego.
Polecam do zapoznania się.

Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Śląskiego
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs: Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2019 r.
Zarząd Województwa Śląskiego zwiększył zaplanowane na bieżący rok środki na konkursy ofert w dziedzinie kultury i ochrony zabytków
Z 500 tysięcy do miliona złotych zwiększono środki finansowe na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego a także prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego.

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ