Praca w Sejmie - Zespół ds. Oszacowania Odszkodowań od Niemiec

Rano już w Sejmie - praca w zespole ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w Trakcie II Wojny Światowej.
Eksperci są zgodni co do tego, że Polska po raz pierwszy prowadzi prace, na podstawie których możemy występować o odszkodowania. Praca naszego zespołu to dopiero początek w kwestii odszkodowań.