Pracowity dzień w Sejmie - Komisje i Zespół Cyfryzacji Szpitali

Dzisiaj bardzo pracowity dzień. Najpierw Komisja Cyfryzacji i Nowoczesnych Technologii, później Zdrowia, następnie Komisja Ochrony Środowiska a obecnie prowadzę Zespół do spraw Cyfryzacji Szpitali i Placówek Medycznych. Wiceminister Zdrowia Janusz Cieszyński omawia cyfryzację w jednostkach medycznych oraz perspektywy.