II Forum Wizja Rozwoju w Akademii Marynarki Wojennej

Dziękujemy Pani Poseł Malgorzacie Zwiercan za wspaniałe wydarzenie jakim było II Forum Wizja Rozwoju oraz zaproszenie do dyskusji.
Z wielką wielką przyjemnością wzięłam udział w panelach dyskusyjnych dotyczących innowacyjnej gospodarki.