W Sejmie - Komisja Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych

Dzisiaj na posiedzeniu komisji sejmowej Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych omawiamy wniosek PO o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka. Argumentacja totalnej opozycji - podważenie programu Czyste Powietrze. Niestety przykra sprawa torpedowanie dobrych działań ekologicznych Ministerstwa Ochrony Środowiska dla wszystkich Polaków.