Konsultacje społeczne dotyczące budowy drogi S11

Uczestniczę w konsultacjach społecznych dotyczących budowy S11. Bardzo ważny temat, dotyczący naszej Małej Ojczyzny.