Proszę ludzi dobrej woli o pomoc tym, którzy ucierpieli w pożarze w Zabrzu

Dzisiaj podczas dyżuru w moim biurze poselskim w Zabrzu ustaliliśmy plan pracy i współpracy.
W związku z trudną sytuacją 12 rodzin z Zabrza Buskupic po pożarze ich mieszkań podjęłam decyzję o udostępnieniu mojego biura na zbieranie żywności długoterminowej oraz środków czystości. Od przyszłego tygodnia Pan Paweł i Pan Sebastian będą dyżurować od wtorku do czwartku w godzinach od 16.00 do 18.00. Biuro Poselskie mieści się przy ul. Dworcowej 8 w Zabrzu.

Proszę wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc tym, którzy ucierpieli w pożarze w Zabrzu.