Praca w Sejmie - posiedzenie komisji ochrony środowiska

Trwa posiedzenie sejmowej komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. Odbywa się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 119).