Prace parlamentarne - Komisja Ochrony Środowiska i plan finansowy NFOŚiGW

Na Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrywaliśmy i opiniowaliśmy dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką. Ja miałam przyjemność być koreferentem planu finansowego NFOŚiGW.