Podpisanie projektu na dofinansowanie fotowoltaiki w TG

Uczestniczę dzisiaj w podpisaniu projektu na dofinansowanie na fotowoltaikę dla 11 gmin z projektu Urzędu Marszałkowskiego. Dziękuję Marszałkowi Jakubowi Chełstowskiemu i Wicemarszałkowi Wojciechowi Kałuża za wywalczenie środków UE w Brukseli oraz UM i Burmistrzowi Arkadiuszowi Czechowi za wielką pracę w przygotowaniu wniosku. Praca zespołowa przynosi sukces.