Zdalna praca w Sejmie - zmiana ustawy o substancjach chemicznych

BarbaraDziuk - wystąpienie z 15 lipca 2020 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 14

Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw