Praca w Sejmie RP - właśnie zakończył się blok głosowań

W Sejmie zakończył się blok głosowań. Posłowie zdecydowali o:

  • przyjęciu do wiadomości informacji Prezesa Rady Ministrów na temat stanu przygotowania państwa na rosnącą falę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i wywoływanej nim choroby COVID-19, a także wirusa grypy w czasie pandemii koronawirusa
  • uchwaleniu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19
  • niewybraniu Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

Fot. Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki