Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Rzadkich

Wczoraj odbyło się 3. posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. chorób rzadkich. Przedmiotem spotkania była opieka nad pacjentami z nowotworami krwi w dobie epidemii.
Najważniejsze informacje dotyczące stanu opieki nad pacjentami z chorobami hematoonkologicznymi
Liczba pacjentów chorujących na choroby hematoonkologiczne stale rośnie, przede wszystkim ze względu na tendencje demograficzne. Ponad 60% zachorowań obejmuje pacjentów w wieku 50-79 lat. Najczęściej występującymi chorobami sa białaczki, szpiczak oraz chłoniaki. Większość chorób hematoonkologicznych to choroby rzadkie lub ultrarzadkie. Ze względu na tendencje demograficznie liczba chorych prawdopodobnie będzie dynamicznie rosnąć w kolejnych latach.

Skuteczność leczenia chorób hematoonkologicznych rośnie. W ciągu pierwszej dekady XXI obserwuje się również poprawę 5-letnich przeżyć wśród chorych na nowotwory układu krwiotwórczego i chłonnego. Wciąż jednak ten wskaźnik w Polsce jest niższy niż w innych państwach europejskich. Wynika to przede wszystkim z dostępności do skutecznych i bezpiecznych terapii, jak również organizacji opieki.
Nadzieją dla pacjentów jest w ostatnim czasie zasadniczy wzrost dostępności dostępności do skutecznych metod leczenia. Od niemal dwóch lat prawie każda nowa lista refundacyjna przynosi nowe opcje terapeutyczne, również ostatnio, np. dla przewlekłej białaczki limfocytowej.

Epidemia SARS-CoV-2 wpłynęła w sposób zasadniczy na dostępność świadczeń w zakresie hematoonkologii, w szczególności w zakresie diagnostyki. Zapewnienie ciągłości opieki nad chorymi w tej grupie powinna być jednym
z obszarów, dla których zostanie opracowany recovery plan - przywrócenie dostępności świadczeń do okresu sprzed pandemii. Pytanie o plany resortu zdrowia wobec zmian w organizacji opieki, co Ministerstwo zapowiada od 2019 r.

EKSPERCI w dyskusji
• prof. dr hab. n. med. Iwona Hus – Instytut Hematologii i Transplantologii, prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów
• prof. dr hab. n. med. Lidia Gil – Kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
• prof. dr hab. med. Sebastian Giebel – kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
Ministerstwo Zdrowia
• Dominika Janiszewska-Kajka zastępca dyrektora Departamentu Lecznictwa
• Anna Protas Starszy Specjalista w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
• Marzanna Bieńkowska – zastępca dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji
• Mariola Biruś – starszy specjalista w Departamencie Strategii i Działań Systemowych
Organizacje pacjenckie
• Anna Kupiecka - prezes Fundacji OnkoCafe
• Dorota Korycińska Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej
• Aleksandra Rudnicka, rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
• Agata Polińska wiceprezes Zarządu Fundacja Alivia
• Natalia Miller, dyrektor generalny Fundacja Kulskich
MEDIA:
• Paweł Kruś Wydawca
• Edyta Hetmanowska Medexpress