Rozmowa z prof. Krzysztofem Składowskim z Narodowego Centrum Onkologii