W Sejmie - pracujemy w Komisji Zdrowia - ustawa o świadczeniach

Pracujemy w komisji zdrowia - Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1540).