List z 31 lipca 2008

Arkadiusz Czech
Burmistrz Tarnowskich Gór


Szanowny Panie Burmistrzu,

Z dużym zdumieniem i zaniepokojeniem przyjąłem Pańskie rozporządzenie z 17 lipca br. dotyczące ustalenia stawek czynszowych w lokalach handlowych i usługowych na terenie Tarnowskich Gór.
Szczególnie zastanawia wzrost o blisko 400% stawki czynszowej w lokalach handlowych oraz 30% w lokalach usługowych zlokalizowanych w I strefie. Taka decyzja w praktyce niewątpliwie przyczyni się do całkowitego wyeliminowania z centrum naszego miasta handlu i usług co w konsekwencji doprowadzi do „monokultury bankowej na ul. Krakowskiej”. Będzie to bez wątpienia sprzeczne z opinią mieszkańców Tarnowskich Gór, którzy wielokrotnie dawali wyraz swoim oczekiwaniom aby centrum miasta zapewniało różnorodną ofertę handlowo-gastronomiczną dzięki czemu centrum miasta będzie tętniło życiem przez większość dnia.
Pańskie rozporządzenie zdecydowanie zaprzecza tym oczekiwaniom i może spowodować wiele negatywnych skutków dla gospodarki miasta.
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie motywów Pańskiej decyzji jak również o przemyślenie jej zmiany.


Z poważaniem


Tomasz Głogowski
Poseł na Sejm RP