Lamus-Reaktywacja

Dawny "Blues Bar" w tzw. dworku Goethego wyraziście zapis się w mojej młodzieńczej pamięci. Wiele wspomnień towarzyszyło zapewne nie tylko mnie w piątek, uczestnicząc w powrocie Jacka Swobody do roli animatora tego miejsca.
Nie mam wątpliwości, że powraca ważne miejsce na mapie naszego miasta.