O drogach

Dziś wcześnie rano (nie było jeszcze tak gorąco) razem ze starostą Korpakiem pojechaliśmy do dyrektora katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na drogach krajowych w naszym mieście robota wre, ale nie ma co spoczywać na laurach, tylko pracować nad następnymi projektami.
Rozmawialiśmy o tym, co jeszcze trzeba zrobić, żeby w przyszłym roku ruszyły prace koncepcyjne związane z przebiegiem drogi S-11 (jutro w Katowicach będę widział się z Ministrem Infrastruktury, który będzie prezentował plan kompleksowego remontu katowickeigo dworca) i są, że te rzeczy uda się poruszyć.
Ponadto poruszyliśmy omówiliśmy to, co jeszcze należałoby zrobić z drogami krajowymi w powiecie tarnogórskim (remont ul. Korola w Bobrownikach Śl., budowa ronda w Świerklańcu) - sprawy powinno udać się zrealizować w przyszłym roku.
Sprawy drobne, ale bardzo ważne dla mieszkańców Strzybnicy - sygnalizacja świetlna regulująca ruch samochodowy na skrzyżowaniu ul. Zagórskiej i ks.prałata Płonki, chodnik wzdłuż Zagórskiej w kieunku północny - będą zrobione jeszcze w najbliższych tygodniach.