Wizyta sekretarza generalnego PO Grzegorza Schetyny w Tarnowskich Górach

2 lipca na zaproszenie posła Tomasza Głogowskiego oraz lokalnego koła PO do Tarnowskich Gór przyjechał sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. W programie wizyty znalazły się:
- spacer po zabytkowym centrum miasta;
- spotkanie z udziałem Burmistrza Tarnowskich Gór Pana Arkadiusza Czecha oraz Starosty Tarnogórskiego Pana Józefa Korpaka;
- zebranie założycielskie Koła Platformy Obywatelskiej w Świerklańcu;
- spotkanie z członkami Platformy Obywatelskiej z terenu powiatu tarnogórskiego.
W czasie rozmów najwięcej uwagi poświęcano sytuacji gospodarczej Śląska oraz wyzwaniom jakie stoją w najbliższych latach przed Tarnowskimi Górami (rozbudowa infrastruktury drogowej w powiecie, dokończenie likwidacji Zakładów Chemicznych, budowa oczyszczalni i kanalizacji).