Znów wybory w okolicy?

Wczoraj byłem na sesji Rady Gminy w Tworogu. Cieszę się, że miałem okazję osobiście poznać radnych i przedstawić propozycję współpracy. Korzystając z gościnnego zaproszenia Pani Przewodniczącej zabrałem również głos; mówiłem o kilku sprawach, ale najwięcej o problemach związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez samorządowców. Niestety, z powodu zamieszania w Urzędzie Gminy Tworóg, nie zostały one na czas wysłane do Katowic.

Przedstawiłem działania Klubu Parlamentarnego PO zmierzające do wyjaśnienia i „cywilizowanego” załatwienia sprawy – skarga do Trybunału Konstytucyjnego, odpowiedni projekt ustawy (niestety nie przyjęty pod obrady podczas ostatniego posiedzenia Sejmu).

Trudno przewidzieć jak się to potoczy, nie ma takiego mądrego, który by to wiedział. Niestety jednak w Tworogu mogą się odbyć powtórzone wybory. Zapewne przyniosą to samo rozstrzygnięcie, bo cóż mogło się wydarzyć w ciągu kilku miesięcy, co zmieniłoby werdykt wyborców?
Szkoda jednak, że nie było woli politycznego wyjścia z tego problemu.