W PKP PLK

Wczoraj rozpocząłem tydzień od miłego spotkania w tarnogórskim zakładzie PKP Polskie Linie Kolejowe. Miałem m.in. okazję przekazać pozdrowienia od Ministra Infrastruktury, z którym o tarnogórskiej kolei rozmawiałem w ub. piątek.
Ważnym wątkiem poruszanym w poniedziałek była konieczność przeprowadzenia dobrej integracji z gliwickim zakładem PKP PLK, którego pracownicy zapewne z mniejszym entuzjazmem przyjęli decyzję Zarządu spółki.
Mam dużą nadzieję, że wszystko dobrze się ułoży, a w tarnogórskim Zakładzie (chyba największym w Polsce) znajdzie się przestrzeń do zawodowej realizacji dla wszystkich.