Upalna sobota

Dzień dzielony pomiędzy obowiązki domowe (sprzątanie po malowaniu) a zawodowe.
Przed południem otwarcie Centrum Handlu Hurtowego - "Gwarek". Wielka, wspaniała inwestycja. Już dziś pracuje w tym miejscu 1500 osób, a jest wokół sporo przestrzeni dla stoisk kolejnych firm. Kiedy przedstawialiśmy się sobie dziś z właścicielem inwestycji, powiedziałem, że dobrze, że osoby takie, jak on tworzą miejsca pracy w Tarnowskich Górach, skoro starań władz miasta w kierunku pozyskiwania inwestorów zbytnio nie widać.
Dobrze, że w ubiegłym roku udało się wyremontować biegnącą obok drogę krajową DK 11, a budowa autostrady w naszym powiecie idzie już pełną parą - handlowcy i klienci będą mieli jak dojechać do centrum, które będzie odgrywało istotną rolę w handlu co najmniej na skalę województwa.
***
Wczesnym popołudniem w Tworogu odsłonięcie pomnika upamiętniającego "Ślązaków-ofiary wojen, obozów, wywózek, łagrów". Dokonane w 65. rocznicę wywózki do b. Związku Radzieckiego 100 tys. mieszkańców Górnego Śląska, w tym Tworoga.
Żyją jeszcze nieliczni, którym udało się wrócić.
Dobrze, że wieloletnie starania społeczności tworoskiej powiodły się, a obelisk będzie przypominać o trudnych dziejach naszej ziemi i jej mieszkańców.