O ostatnim posiedzeniu Sejmu i referendach w okolicy

Ubiegłotygodniowe posiedzenie Sejmu minęło na bieżącej pracy w komisjach (Komisja Regulaminowa zajmowała się projektami zmian w Regulaminie Sejmu-choć spieraliśmy się bardzo, posiedzenie przebiegało w kulturalnej atmosferze), rozmowach z urzędnikami ministerstw (m.in. z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji o wniosku gminy Tworóg i dyrektorem z Ministerstwa Transportu na prośbę wójta Krupskiego Młyna-sprawy drobne, ale ważne dla gmin; obie powinno udać się załatwić).

Zupełnie nieoczekiwanie pojawił się absurdalny pomysł, aby zablokować członkostwo Chorwacji w Unii Europejskiej. Oczywiście jako Przewodniczący Polsko-Chorwackiej Grupy Parlamentarnej szybko zająłem w tej sprawie stanowisko-zorganizowałem konferencję prasową i przedłożyłem oświadczenie poselskie (treść można przeczytać na www.tglogowski.blog.onet.pl).
***
Po powrocie do Tarnowskich Gór kilka spotkań, tematem niektórych referenda w sprawie odwołania władz. W najbliższym czasie na pewno takie odbędzie się w Bytomiu, trwa akcja zbierania podpisów w Zbrosławicach. Oczywiście z uwagą obserwuję sytuację w obu gminach, ale nie mieszkając tam raczej wypowiadać swojego zdania nie zamierzam.
Przychodzą też osoby z pytaniem o referendum w innych miastach, pytają o opinię, przedstawiają argumenty. Chodzą słuchy, że jesienią mogą być kolejne tego typu inicjatywy. Zobaczymy. Bezpośredniej demokracji nigdy za mało...