U marszałka woj. śląskiego

Ostatnie tygodnie wypełnione przeróżnymi zajęciami zarówno w Warszawie, jak i Tarnowskich Górach. Dodatkowo kalendarz trzeba było przeorganizowywać z powodu nie planowanego wcześniej zgromadzenie posłów i senatorów z okazji wizyty w Polsce prezydenta Francji Francois Hollande'a.

Spośród spotkań z ostatniego czasu chciałbym wspomnieć o wizycie mojej i burmistrza Kalet Klaudiusza Kandzi u marszałka województwa śląskiego Adama Matusiewicza. Pojechaliśmy głównie poinformować o przygotowaniach do termomodernizacji obiektów oświatowych, na którą tominwestycję Kalety pozyskały kilka milionów z programu operacyjnego województwa śląskiego. Początkowo zadanie to znajdowało się na liście rezerwowej i kilkakrotnie wraz z burmistrzem Kalet przekonywaliśmy marszałka, aby w momencie pojawienia się oszczędności przekazać je właśnie na to zadanie. Tak się stało, wypadało więc pojechać do marszałka podziękować :)