Spotkanie za spotkaniem

Czas biegnie szybko, między Warszawą, a Tarnowskimi Górami. Dni wypełnione spotkaniami i rozmowami. W ostatnich tygodniach miałem okazję znacznie częściej (wręcz nieproporcjonalnie często) uczestniczyć w spotkaniach z premierem Tuskiem.
Ostatnie, w ub. piątek, szczęśliwie nie dotyczyło związków partnerskich, jak poprzednie.
Do Kancelarii Premiera pojechaliśmy w gronie śląskich posłów Platformy. Szczera i długa rozmowa dotyczyła wielu spraw dotyczących przyszłości naszego regionu. Pośród wielu zapowiedzi bardzo ciekawie brzmiały plany wyodrębnienia w nowej perspektywie środków europejskich rewitalizacji obszarów miejskich (program taki realizowany byłby głównie na Śląsku i w Łodzi).
***
Mimo tygodnia niesejmowego dwa dni w Warszawie. Wczoraj kilka spotkań - m.in. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz w Pałacu Prezydenckim z ministrem Sławomirem Rybickim.
Dziś dwa posiedzenia sejmowych komisji. Pierwsze poświęcone planom podziału środków europejskich w latach 2014-2020 na poszczególne województwa. Wiadomo, że to na razie wstępne przymiarki (budżet nie jest ostatecznie zatwierdzony), ale kwota dla województwa śląskiego jest wyraźnie wyższa, niż w obecnej siedmiolatce i zdecydowanie przewyższająca środki przewidziane dla innych województw.