Wizyta Ambasadora Chorwacji

Wyjątkowo pracowite dni trafiły mi się przed Świętami - w poprzednim tygodniu w Warszawie od wtorku do soboty (w tym niestety na meczu z Ukrainą...), a w poniedziałek znów do Warszawy na konferencję w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Wracałem szybko do Tarnowskich Gór, bo na moje zaproszenie na Śląsku Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce – Pan Ivan Del Vechio. W Sejmie przewodniczę Polsko-Chorwackiej Grupie Parlamentarnej, a że jest to dla Chorwacji czas szczególny (wejście do NATO i UE), więc współpracujemy blisko.
Program pobytu ambasadora był napięty. W Zabrzu ambasador wygłosił wykład, a w towarzystwie władz miasta odwiedziliśmy zabutkową kopalnię "Guido". Dla porównania w Tarnowskich Górach odwiedziliśmy Zabytkową Kopalnię Srebra. Obiekty zrobiły na ambasadorze ogromne wrażenie, rozmawialiśmy sporo o współpracy w obszarze turystyki industrialnej.
Na Zamku w Starych Tarnowicach ambasador uczestniczył w spotkaniu założycielskim oddziału Towarzystwa Polsko-Chorwackiego, w którym udział wzięli również: konsul honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie – Paweł Włodarczyk oraz samorządowcy, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń oraz instytucji kultury powiatu tarnogórskiego.
Następnie odbyło się spotkanie w ramach Tarnogórskiego Salonu Politycznego, którego tematem była droga Chorwacji do Unii Europejskiej. Ambasador rozpoczął od przedstawienia przyczyn wybuchu wojny na Bałkanach i trudnego procesu odrodzania chorwackiej państwowości. Opowiedział również o trudnych negocjacjach z UE oraz konieczności zreformowania wielu obszarów działalności państwa, m.in. wymiaru sprawiedliwości oraz skutecznej walki z korupcją. Podkreślał wielokrotnie, jak ważne obecnie dla Chorwacji jest szybkie dołączenie do wspólnoty europejskiej Serbii i innych krajów bałkańskich.
Ambasador podziękował również za wsparcie, jakie Chorwacja otrzymała od Polski i Polaków, szczególnie w końcowym okresie negocjacji podczas polskiej prezydencji w Radzie UE oraz wyraził nadzieję na skorzystanie z polskich doświadczeń w UE, zwłaszcza w zakresie wykorzystania funduszy unijnych.