Z parlamentu

Nowy Sejm rozkręca się powoli - trwają bardzo intensywne prace na budżetem na przyszły rok, większość innych projektów ustaw trafi pod obrady po Nowym Roku.

Dużo, bardzo dużo zajęć w okręgu wyborczym. Udział w koalicji rządzącej do większe możliwości, ale i znacznie większa odpowiedzialność.
Zaraz po wyborach niepokojąca wiadomość, że porządku obrad Rady Nadzorczej Huty "Miasteczko Śląskie" przewidziany jest punkt dotyczący zmian w Zarządzie.
Na szczęście udało się zablokować ten niemądry ruch. Zbyt dużo pracy zostało włożonych w zawarcie przez Hutę układu z wierzycielami, aby teraz dokonywać nieprzemyślanych ruchy.
Dziś złożyłem zapytanie do Ministra Skarbu w sprawie planów prywatyzacji Huty. Na odpowiedź w tej sprawie czekam wraz z kierownictwem zakładu i jego załogą.