Platforma Obywatelska

Tyle się dzieje ostatnio (wczoraj pasowanie mojej córki na uczennicę, połączone ze ślubowaniem - uczniów i ... rodziców! ), że zapomniałem napisać, że na powiatowym zjeździe Platformy Obywatelskiej zostałem wybrany Przewodniczącym PO w powiecie tarnogórskim.
Kolżanki i Koledzy z Platformy znają mnie na tyle dobrze, że wiedzieli, iż wybierając mnie muszą liczyć się z tym, że będą przewodniczącym rzeczywistym - ceniącym sobie dyskusje i różne opinie, ale na etapie podejmowania decyzji. Po ich podjęciu będę oczekiwał realizacji powierzonych zadań.
Oczywiście priorytetem będą przygotowania do wyborów samorządowych.

A cały skład Zarządu Platformy w powiecie przedstawia się następująco:

Tomasz Głogowski - Przewodniczący
Lucyna Ekkert - Wiceprzewodnicząca
Agnieszka Luty - Wiceprzewodnicząca
Piotr Szczęsny - Wiceprzewodniczący
Przemysław Cichosz - Sekretarz
Andrzej Łężak - Skarbnik
Zdzisław Czapla
Jolanta Dąbrowska
Łukasz Garus
Krzysztof Morawiec
Wiesław Nawrot
Monika Oleś